Radanvarsi

Radanvarren alueesta tulee Lahden ydinkeskustaan kiinnittyvä tiivis ja urbaani kaupunginosa. Alueella yhdistyvät liike-elämän ja asumisen toiminnot sekä kattavat yksityiset ja julkiset palvelut. Tavoitteena on suunnitella kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, resurssitehokas, älykkään teknologian edelläkävijäalue.

Suunnittelutyö on pohjautunut Lahden Radanvarsi -arkkitehtuurikilpailun voittajatöihin. Suunnittelua on ohjannut myös visio Lahden ympäristökaupunkistrategian mukaisista, kestävää ja ekologista elämäntapaa edistävistä ratkaisuista.


8.6.2016
Varikon alueelle on luonnosteltu matalaa ja korkeampaa rakentamista
13.5.2016
Keskustan kaavat esillä kaavaillassa 24.5.
18.2.2016
Tutustu Askonalueen kaavaluonnokseen ja suunnitelmiin

Radanvarsi-panorama

Tavoitteena nopea siirtyminen toteutukseen

Radanvarren kehityshankkeita ja kaavoitustyötä edistetään rinnakkain. Näin varmistetaan, että toteutusvaiheisiin voidaan siirtyä nopeasti. Lahden radanvarren ensimmäisenä hankkeena käynnistyi vuonna 2014 kauko- ja seutuliikenneterminaalien rakentaminen. Sen myötä asemanseudusta kehittyy uusi, palveluiltaan kattava matkakeskus. Junaliikenteen risteysaseman läheisyys sekä nopea raideyhteys Venäjälle ja pääkaupunkiseudulle luovat erinomaiset edellytykset koko radanvarren alueen kehittämiselle.

Tulevaisuuden töitä ja asumista

Matkakeskuksen itäpuolella sijaitseva Askonalueen kulttuurihistoriallinen teollisuusympäristö muodostaa keskeisen osan radanvarren suunnittelualueesta. Entisiin Askon ja Upon tehdaskiinteistöihin on syntynyt viime vuosina monipuolinen luovien ja tietointensiivisten alojen osaamiskeskittymä ja merkittävä työpaikka-alue. Uutena toimintona alueelle on tarkoitus tuoda myös asumista, jolloin alue pysyy elävänä ympäri vuorokauden.

Koko keskustan radanvarren alueen, jolla tarkoitetaan aluetta Mytäjäisten risteyksestä Upon sillalle, kapasiteetti on Lahden mittakaavassa merkittävä. Arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotusten rakennusmäärien toteutuessa alueelle mahtuu satoja uusia yrityksiä ja tuhansia uusia koteja. Koko alueen valmistuminen vie aikansa, mutta asemakaavoitus on jo käynnissä. Ensimmäisessä kaavassa vanhan postin ja tullin kiinteistöjen kohdalle ollaan osoittamassa hotelli-, liike- ja asuintiloja.